Sunday, 13 November 2011

Teka Silang Kata

Cari perkataan-perkataan yang tersembunyi di dalam kotak-kotak huruf dan warnakannya.

w

k

l

e

l

a

k

i

d

p

k

a

k

e

t

a

w

a

e

e

e

e

n

k

e

p

a

l

a

t

r

e

g

i

k

e

m

a

r

o

e

u

p

a

t

e

p

a

d

l

t

x

c

a

t

a

e

y

t

a

a

k

e

l

a

p

a

w

i

o

p

o

d

e

l

i

m

a

n

a

Teka Silang Kata

Cari perkataan-perkataan yang tersembunyi di dalam kotak-kotak huruf dan warnakannya.


h

k

l

a

d

a

n

m

o

p

e

o

r

u

j

i

p

e

a

r

g

e

n

t

i

s

u

c

z

a

b

e

g

i

k

e

k

a

r

k

s

u

p

a

y

e

p

a

d

i

k

x

c

a

t

h

e

y

a

m

s

k

j

a

g

s

n

w

i

o
 
Copyright 2009 Nor Amiza Harun.