Sunday, 16 October 2011

MENGENAL TINGKAHLAKU BERMASALAH DAN KESANNYA

Secara umumnya, tinghkahlaku bermasalah dibahagikan kepada dua iaitu:

1.  Tingkahlaku Bermasalah Positif
2.
  Tingkahlaku Bermasalah Negatif.

Tingkahlaku Bermasalah Positif :-
Tingkahlaku positif yang ditunjukkan oleh kanak-kanak secara berlebihan. Contohnya sifat ingin tahu yang berlebihan boleh menimbulkan perasaan kurang senang orang lain dan boleh dianggap sebagai menggangu.

Tingkahlaku Bermasalah Negatif :-
1.
  Tingkahlaku mengganggu ( disruptif)

2.
  Pergantungan berlebihan ( tidak dapat berdikari dan
        membuat keputusan sendiri.

  3.  Aggresif - suka mencari gaduh, bertengkar dll.

 
 4.  Suka merosakkan harta benda ( destruktif )

 
 5.  Bimbang tidak bertempat.

 
 6.  Pengasingan diri.

 
 7.  Ponteng kelas atau ponteng sekolah.

 
 8.  Mencuri


Kesan Tingkahlaku Bermasalah Terhadap Pembelajaran :-

 
 1.  Tidak memberi tumpuan semasa guru mengajar.

 
 2.  Mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran

 
 3.  Sukar memahami pengajaran guru.

 
 4.  Tidak menyiapkan tugasan yang diberi.

 
 5.  Enggan bekerjasama dengan rakan lain.

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright 2009 Nor Amiza Harun.